אצטדיון באר שבע

 

גובה (מטר): כ - 32 מ'

שטח (מ"ר): כ - 13,300 מ"ר

תיאור הפרויקט: הפרויקט כולל בניין המכיל כ 16,100 מושבים. בוצעו סימולציות CFD ומילוט ליציע חיצוני וללוביי הקהל ההיקפיים.

 

 

 

הפעל נגישות