אולם אירועים טרה קיסריה

 

שטח (מ"ר): 1,600 מ"ר

תיאור הפרויקט: הפרויקט כולל מרכז קונגרסים רב ייעודי 

 

 

 

הפעל נגישות