מכתבי נציבות

 

 

 

PDF-02

פתחי אוורור ושחרור עשן קבועים בשילוב מתזי ESFR עבור שטחי אחסון - 02.11.2020

פתחי אוורור ושחרור עשן קבועים בשילוב מתזי ESFR עבור שטחי אחסון

 

 

 

PDF-02

בניינים על צלע הר

קביעת דרישות בטיחות אש לבניינים על צלע הר 

 

 

PDF-02

דרישה למערכות כיסוי רדיו

תקן ישראלי להתקנה, בדיקה, שימוש ותחזוקה של מערכת כיסוי רדיו תקשורתי (מערכת קשר), לכוחות חירום והצלה, בבניינים רבי קומות וחניונים תת קרקעים.

 

 

 

PDF-02

דרישות להתקנת חייגן במבנה לכיבוי אש

תקציר הוראות התקן לעניין חיבור חייגני גילוי אש למערך הכבאות

 

 

 

PDF-02

דרישות לשילוט רחבה

תמרור חדש "רחבת, חילוץ, הצלה וכיבוי" לרכבי הצלה וכיבוי אש

 

 

 

PDF-02

התקנת מתז במסתורי כביסה בפרויקטים במחוז דן

התקנת מתז במסתורי כביסה בפרויקטים במחוז דן

 

 

 

PDF-02

מערכת רדיו לתקשורת כבאים

תקן ישראלי להתקנה, בדיקה, שימוש ותחזוקה של מערכת כיסוי רדיו תקשורתי (מערכת קשר), לכוחות חירום והצלה, בבניינים רבי קומות וחניונים תת קרקעים.

 

 

 

 

 

PDF-02

נוהל לבדיקת גלאי עצמאי - גרסה 3

נוהל לבדיקת התקנת גלאי עצמאי בדירות מגורים

 

 

 

 

הפעל נגישות