מלון שחרות

 

גובה (מטר): כ - 5 מ'

שטח (מ"ר): כ - 10,000 מ"ר

תיאור הפרויקט: הפרויקט כולל כמה מבנים נמוכים המכילים קומה אחת על קרקעית לערך במתחם. 

 

 

 

הפעל נגישות