מנהרת הקו המהיר לירושלים

 

הפרויקט כולל: תוואי של 5 מנהרות מאזור ענבה ועד לתחנת בנייני האומה: מנהרה 1: צמד מנהרות באורך של כ 3,500 מטר, מנהרה 2: צמד מנהרות באורך של כ 1,200 מטר, מנהרה 3A: צמד מנהרות באורך של כ 800 מטר, מנהרה 3:  צמד מנהרות באורך של כ 11,200 מטר, מנהרה 4: מנהרה אחודה באורך של כ 1,200 מטר עם פיצול לצמד מנהרות באורך של כ 500 מטר. בפרוייקט בוצע CFD.

 

 

 

הפעל נגישות