מע"ר לב גני תקווה

 

תיאור הפרויקט: הפרוייקט כולל 250 יח"ד בשני מגדלים זהים, חניון תלת מפלסי תת קרקעי הכולל 2 מפלסי דיירים ומפלס ציבורי אחד , מרכז מסחרי ב 2 מפלסים וקומת משרדים מעליו.

 

 

 

הפעל נגישות