תחנת רכבת - מודיעין

 

תיאור הפרויקט: הפרויקט כולל ייעוץ נגישות ו CFD  לתחנת רכבת על קרקעית במודיעין 

 

 

 

הפעל נגישות