IKEA-באר שבע

 

שטח (מ"ר): כ - 20,000 מ"ר

תיאור הפרויקט: הפרויקט כולל חנות איקאה בשטח של כ 20,000 מ"ר לרבות חצר תפעולית מקורה בשטח של 1,000 מ"ר. בוצע ניתוח הנסי באמצעות CFD ומילוט לחללי החנות.

 

 

 

הפעל נגישות